Międzynarodowa Komisja Prawników - Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych
menu:  Główna Artykuły Baza Państw Dokumenty Kalendarz Słownik Chronologia Książki
Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych - Międzynarodowa Komisja Prawników

Międzynarodowa Komisja Prawników (ang. International Commission of Jurists - ICJ) - założona w 1952 roku w Berlinie Zachodnim organizacja pozarządowa zmierzająca do zapewnienia prymatu, spójności i implementacji prawa międzynarodowego oraz zasad promujących prawa człowieka. Składa się z 60 prominentnych prawników reprezentujących różne systemy prawne świata, nie związanych ze sferą rządową ani nie znajdujących się w sytuacji konfliktu interesów. Podstawową działalnością ICJ jest dostarczanie ekspertyz prawnych na szczeblu narodowym i międzynarodowym oraz upowszechnianie międzynarodowych standardów z zakresu praw człowieka. Raz na dwa lata zwoływane są Konferencje, oprócz tego działa Komitet Wykonawczy złożony z 7-9 komisarzy, spotykający się co najmniej dwa razy w roku. Sekretariat Międzynarodowy ICJ ma siedzibę w Genewie.

Strona internetowa: http://www.icj.org


lista
haseł