sojusz - Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych
menu:  Główna Artykuły Baza Państw Dokumenty Kalendarz Słownik Chronologia Książki
Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych - sojusz
sojusz (ang. alliance) - przymierze dwóch lub więcej państw tworzone umową międzynarodową w celu realizacji wspólnych celów politycznych, wojskowych i gospodarczych; najczęściej sojusze dotyczą dziedziny wojskowej i obejmują przede wszystkim współdziałanie w przypadku agresji, którego zakres określa umowa (mogą to być np. konsultacje, wspólna akcja zbrojna), a także wspólny rozwój zdolności obronnych. W przeszłości rozróżniano sojusze zaczepne i obronne, ale wraz z delegalizacją wojny jako instrumentu polityki zagranicznej pozostały już tylko sojusze obronne. W trakcie Zimnej Wojny w różnych częściach globu powstało kilka sojuszy wielostronnych: NATO, Układ Warszawski, ANZUS, CENTO, SEATO, z których przetrwały jedynie NATO i ANZUS. Wiele jest natomiast sojuszy dwustronnych, np. USA maja całą sieć strategicznie ważnych sojuszy bilateralnych z państwami określanymi jako MNNA (major non-NATO ally), do których należą m.in. Egipt, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Pakistan. Za najstarszy w ogóle do dziś istniejący uchodzi sojusz angielsko-portugalski podpisany w 1373 roku.


lista
haseł