współzależność - Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych
menu:  Główna Artykuły Baza Państw Dokumenty Kalendarz Słownik Chronologia Książki
Słownik pojęć i organizacji międzynarodowych - współzależność
współzależność - wzajemna zależność państw i całego środowiska międzynarodowego. Pojęcie to wprowadzono w latach 60-tych w reakcji na pojawienie się zjawisk i problemów o zasięgu globalnym; obecnie uznawana jest za charakterystyczną cechę stosunków międzynarodowych, powodującą iż niemożliwe jest funkcjonowanie jakiegokolwiek państwa w całkowitej separacji od innych państw. Współzależności mogą obejmować różne dziedziny życia międzynarodowego: bezpieczeństwo, surowce i energetykę, finanse, kulturę, ekologię itd. Współzależności między poszczególnymi państwami mogą być symetryczne lub asymetryczne; w przypadku współzależności asymetrycznych państwa zależne od innych są bardziej podatne na różnego rodzaju naciski.


lista
haseł